Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ZARZĄD SPÓŁKI VIII kadencji

Członkowie Zarządu powołani decyzjami Rady Nadzorczej
(w wyniku postępowań kwalifikacyjnych)

Adam Meller
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

 

Adam Meller

Maciej Bąk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

 

Maciej Bąk

 

Jacek Sadaj
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem
 Jacek Sadaj

 

Struktura organizacyjna 01.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzyła informację: Joanna Żabkiewicz

Czas wytworzenia informacji: 2.11.2020

Czas udostępnienia informacji: do następnej aktualizacji