Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia kierując się obecnymi trendami panującymi w branży morskiej na całym świecie, realizuje szereg projektów w idei green port oraz smart port. Jedną z takich inicjatyw jest, rozpoczęty na początku 2021 roku, projekt pn. "System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych". Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług  na wykonanie badań, pomiarów oraz stworzenie analiz dotyczących jakości wód portowych.

top banner mpss

Projekt podzielony jest na 6 etapów, a planowany czas trwania to 3 lata.

Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie montażu specjalistycznej aparatury pomiarowej w postaci stacji pogodowej oraz radaru monitorującego jakość wody, przy jednoczesnym przekazywaniu wyników w czasie rzeczywistym odbiorcy. Kolejnym krokiem realizacji projektu jest przeprowadzenie pomiarów i badań za pomocą bezzałogowej jednostki badawczej.

Projekt doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa w Porcie Gdynia poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie zasad poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej. Dodatkowo stworzone raporty będą stanowić istotny wkład merytoryczny dla dopiero kształtujących się przepisów prawnych w sektorze jednostek bezzałogowych. Wdrożenie założeń inicjatywy zwiększy zakresu realizacji standardów Unii Europejskiej dotyczących ochrony klimatu oraz ochrony wód Bałtyku poprzez ekologiczne rozwiązania systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych.

Poprzez realizację projektu "System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych" Port Gdynia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijających się sektorów branży morskiej, budując przewagę konkurencyjną –  miedzy innymi w sferze technologicznej na Morzu Batyckim oraz branży około portowej. Port Gdynia jako prekursor nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie ekologii wyznacza standardy dla firm działających w branży morskiej.

Za inicjatywę jest odpowiedzialne międzynarodowe konsorcjum, które tworzy łącznie pięć podmiotów: Port Gdynia jako lider, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski, Norwegian Institute of Water Research oraz Miros AS. Całkowity koszt projektu to ponad 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi około 5,5 mln zł. Aż 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% – z budżetu Polski. Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie. Polska jest jednym z beneficjentów tej idei.

Projekt MPSS jest kolejnym etapem realizowanej przez Port Gdynia S.A strategii, zakładającej dążenie do zero-emisyjności, technologii smart i automatyzacji procesów oraz poprawy ochrony środowiska w lokalnym otoczeniu portu.

Link do strony z ogłoszeniem o postępowaniu:

https://port-gdynia.logintrade.net/zapytania_email,48638,7454a5489d5a31dba6ee002ed99fb28a.html

Termin składania ofert: 2021-07-23, do godziny: 10:00

 


 


 

 

CE logo