Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w dniu 2 grudnia 2020 roku ogłosił postępowanie na wybór przewoźników promowych korzystających z Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia w latach 2021 do 2025. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przewoźnicy, którzy do 15 grudnia złożą wnioski o udział i zostaną zakwalifikowani do udziału w postępowaniu będą mogli złożyć oferty, których treścią będą plany zawinięć, parametry promów oraz propozycję wysokości opłat portowych.

Link do strony z ogłoszeniem o postępowaniu:

https://www.port.gdynia.pl/pl/przetargi/przetargi-nieelektroniczne/1766-15-12-2020r-wybor-przewoznikow-promowych-korzystajacych-z-publicznego-terminalu-promowego-w-porcie-gdynia-w-latach-2021-2025

Nowy Terminal Promowy w Porcie Gdynia to:

 • Długość linii cumowniczej Nabrzeża Polskiego wynosi ok. 266 m,
 • Zespół ramp: górnej i dolnej, umożliwiający jednoczesny załadunek na dwa pokłady samochodowe różnej wielkości promów,
 • Parking przeznaczony jest dla pojazdów oczekujących na odprawę
  - dla samochodów osobowych o pojemności 215 aut (4.792 m2),
  - dla samochodów ciężarowych o pojemności 110 aut z naczepami (12.060 m2).
 • Plac manewrowy o powierzchni 44.542 m2
  - dla pojazdów ciężarowych o pojemności 112 aut;
  - dla samochodów osobowych o pojemności 120 aut;
  - dla aut wyjeżdzających z promu plac buforowy o pojemności 122 aut,  
 • Budynek główny Dworzec Promowy  4-ro kondygnacyjny, z wydzielonymi miejscami na sprzedaż biletów, kontrolę bagażu i kontrolę osobistą,
 • Dane eksploatacyjne budynku
  - powierzchnia zabudowy: 2 063,00 m2,
  - kubatura:  30 285,00 m3,
  - powierzchnia użytkowa: 5 468,00 m2,
 • Galeria wraz z łącznikiem pasażerskim umożliwia przejścia pasażerom bezpośrednio z promu do budynku i odwrotnie.

 Link do opisu Terminala: https://www.port.gdynia.pl/pl/promowy

 PromowyPrzetarg1