Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA wraz z ministrem Zbigniewem Gryglasem, wzięli udział w wizji lokalnej w Porcie Amsterdam. Celem przewodnim wizyty była wymiana wiedzy i doświadczenia w związku z przygotowaniem infrastruktury portowej pod kątem utworzenia zaplecza offshore w Porcie Gdynia.

Podczas spotkania przedstawiciele Portu Amsterdam podzielili się cennym doświadczeniem związanym z przeładunkami elementów do budowy morskich farm wiatrowych. Głównym punktem programu była wizyta na nabrzeżach Portu Amstedam, na których realizowane są przeładunki komponentów offshore. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili także montownie elementów do budowy morskich farm wiatrowych.

 

Podczas wizji przeprowadzono również spotkania w Brukseli z przedstawicielami organizacji Hydrogen Europe oraz WindEurope, do których ZMPG-a dołączył w bieżącym roku. Podczas spotkań przedstawiono projekt utworzenia zaplecza offshore w Porcie Gdynia oraz omówiono kluczowe zagadnienia oraz kamienie milowe związane z realizacją projektu. Spotkania miały także na celu nawiązanie szerszej współpracy w związku z projektem. Wszystkie Strony biorące udział w wizji wyraziły ogromne zainteresowanie w związku z projektem i chęć nawiązania szerszej współpracy w ramach projektu offshore w Porcie Gdynia.

 

- Mamy tu podobną sytuację jak w Polsce. Belgijski rząd zdecydował, że portem instalacyjnym będzie Ostenda. My także podjęliśmy decyzję. Portem instalacyjnym dla polskich, morskich projektów wiatrowych będzie Port Gdynia - powiedział podczas wizyty minister Gryglas.

 

Port Gdynia, który stanie się portem instalacyjnym polskich farm wiatrowych na Bałtyku jest najbliżej położonym (od strony wschodniej) względem obszarów morskich przewidzianych na tę lokalizację - spełnia wszystkie warunki nawigacyjne do obsługi statków instalacyjnych typu „jack-up” oraz „dynamic positioning”. Ponadto jako jedyny w Polsce, prowadzi badania służące rozwojowi sektora offshore, w szczególności utworzeniu zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych, a także aktywnie uczestniczy w tworzeniu lokalnego zaplecza obejmującego gminy Kosakowo, Rumia oraz Miasto i Gminę Gdynia (w 2019 roku podpisano List Intencyjny o współpracy).

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w związku z rozwojem branży offshore w Polsce stał się członkiem organizacji WindEurope zrzeszającej ponad 400 członków w 30 krajach, tworząc w ten sposób największą organizację związaną z branżą offshore na świecie.

 

Polskie morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski w gospodarce niskoemisyjnej. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju, wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne inwestycje, warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

 

 amsterdam

 


 


 

 

CE logo