Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Naszą flagę wykonali podopieczni gdyńskiego Stowarzyszenia CISZA, którzy uczestniczą we wspieranych przez #PortGdynia warsztatach terapii zajęciowej.
Lot dronem wykonała firma Pelixar S.A.