Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Odbiór ścieków ze statków zawijających do Portu Gdynia

Informacje
1.Ogłoszenie.pdf
2.SIWZ.pdf
2.1.Załącznik_nr_5_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców.pdf
Informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf