Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa budynku magazynowego nr 25A przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni

Informacje
Ogłoszenie.pdf
SIWZ_wraz_z_załącznikami_od_1_do_4.pdf
załącznik_nr_5_do_SIWZ_dokumentacja_projektowa.zip
załącznik_nr_6_do_SIWZ_pozwolenie_na_budowę.pdf
Odpowiedzi_na_pytania.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty.docx
Załącznik_nr_2_wykaz_robót.docx
Załącznik_nr_3_wykaz_osób.docx
Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_30.11.2020.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_01.12.2020.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_07.12.2020.pdf
Unieważnienie_postępowania.pdf

Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Następnie pobrane pliki w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.