Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedsiębiorstwo Portowe ‘’SIEĆ’’ Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia
REGON: 191251610, KRS: 0000066530, NIP: PL 958 08 86 484

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego oleju opałowego ilości około 100 ton dla kotłowni Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

1. Złożenie w zapieczętowanej kopercie do dnia 1 grudnia 2019 r. do godz. 09.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Portowego "SIEĆ" Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, Gdynia oferty spełniającej wymagania następującej formuły cenowej:

  • cena netto za 1 litr PKN ORLEN minus upust w [%] lub cena netto za 1 litr LOTOS minus upust w [%], gdzie cena w/w producentów równa się cenie opublikowanej na stronie internetowej producenta dla 1 litra oleju opałowego na autonalewaku w dniu dostawy. Przedmiotowy upust musi być stały w okresie od 1 stycznia 2021 do końca grudnia 2021 i zawierać koszt transportu – dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego
  • posiadanie koncesji na obrót paliwami płynnymi uwzględniającą kod CN oferowanego oleju opałowego
  • podaniem terminów i warunków płatności za dostawę
  • termin ważności oferty: 20 dni od daty złożenia oferty
  • pełna prezentacja aktualnej dokumentacji firmy przystępującej do przetargu (KRS, NIP REGON, ZUS, Urząd Skarbowy, aktualna Koncesja z kodami CN).
  • oświadczenie, że produkt ujęty w ofercie jest i będzie dostarczany w jednym z następujących kodów CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19

2. Kryterium wyboru oferty - 100% cena


Komisyjne otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 1.12.2020 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój 104.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Bańka tel. + 58 627 47 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także prawo zakończenia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje
Ogłoszenie