port zewnętrzny banner

5.11.2020
 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. formalnie uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Postępowanie prowadzone jest w formie dialogu konkurencyjnego – najbardziej optymalnej formie prowadzenia zamówienia przewidzianego w ustawie Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno– Prywatnego, dla dużych projektów infrastrukturalnych.

Przejdź dalej

 
 
 

Pragniemy przedstawić Państwu planowane przez Zarząd gdyńskiego portu przedsięwzięcie inwestycyjne, które wobec braku wolnych terenów dla dalszego rozwoju portu stanowi alternatywną możliwość zwiększenia jego powierzchni o 151 ha oraz zdolności przeładunkowych o 2,5 mln TEU.

Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku.

3 327 970 000 zł

Przewidywane łączne nakłady netto na realizację I Etapu przyjętego wariantu inwestycji 

3-4 000 000 000 zł

Szacowane roczne wpływy z tytułu działalności portowej do Skarbu Państwa

Realizacja

strategicznych założeń rozwoju Portu Gdynia

2028 rok

Planowane ukończenie fazy realizacyjnej Projektu "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"

Korzyści

dla gospodarki kraju, portu, miasta i mieszkańców Gdyni, turystów, operatorów terminali portowych, armatorów
 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.