Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

 

styczeń 1920
Wejście w życie Traktatu Wersalskiego, przywracającego Polsce dostęp do Bałtyku.


10 lutego 1920
Objęcie wybrzeża i Gdyni przez władze polskie.


20 czerwca 1920
Sprawozdanie inż. Tadeusza Wendy w sprawie wyboru miejsca budowy portu.


październik 1920
Rząd polski podjął decyzję budowy w Gdyni -Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków-, wg projektu inż. Tadeusza Wendy.


21 maja 1921
Wbity został pal pod budowę -Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków.


23 września 1922
Przyjęcie przez Sejm RP ustawy w sprawie -budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu.


29 kwietnia 1923
Uroczyste otwarcie -Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków - w Gdyni.


13 sierpnia 1923
Do portu w Gdyni wpłynął pierwszy zagraniczny statek -Kentucky- pod banderą francuską.


4 lipca 1924
Podpisanie umowy pomiędzy rządem polskim a konsorcjum francusko-polskim w sprawie budowy portu w Gdyni.


1925
Port przeładowuje 55,6 tys ton. Rozpoczyna się budowa Nabrzeża Pilotowego i Portowego.


10 lutego 1926
Rozporządzenie Rady Ministrów RP o nadaniu Gdyni praw miejskich.


6 listopada 1926
W porcie gdyńskim rozpoczął pracę pierwszy dźwig.


29 grudnia 1926
Rozpoczyna działalność państwowe przedsiębiorstwo armatorskie -Żegluga Polska.


9 maja 1927
W porcie gdyńskim powstały warsztaty remontowe -Nauta-.

 

1927
Wielkość przeładunku wynosi 898 tys. Zostaje wybudowane Nabrzeże Rotterdamskie.


22 marca 1928
Powstanie Urzędu Morskiego w Gdyni.


24 listopada 1928
Powstało Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe POLBRYT.


1928
Port przeładowuje 1957,7 tys. ton. Minister Kwiatkowski otwiera ryżownię na Nabrzeżu Indyjskim.


1929
Przeładunki osiągają wysokość 2822,5 tys. ton. Rozpoczyna się budowa Nabrzeża śląskiego. Przy Urzędzie Morskim powstaje Tymczasowa Rada Portu jako organ doradczy i opiniodawczy.


11 marca 1930
Otwarcie pierwszej polskiej regularnej linii pasażerskiej z Gdyni do Nowego Jorku.


13 lipca 1930
Podniesienie bandery polskiej na pierwszym żaglowcu szkolnym -Dar Pomorza-.


8 sierpnia 1930
Podniesienie bandery polskiej na pierwszym statku pasażerskim -Polonia-.


1930
Przeładunki wynoszą 3625,7 tys. ton. Rozpoczyna się budowa Nabrzeża Duńskiego. Ukazuje się pierwszy numer -Wiadomości Portu Gdyńskiego-.


1931
Zbudowano Nabrzeże Angielskie


1 marca 1933
Otwarcie nowo wybudowanej linii kolejowej ze śląska do portu w Gdyni, służącej głównie transportowi węgla.


1933
Gdynia wyprzedziła port gdański pod względem wielkości przeładunków.8 grudnia 1933 Otwarcie Dworca Morskiego w porcie gdyńskim.


15 stycznia 1934
W porcie rozpoczyna działalność strefa wolnocłowa


15 września 1935
Z portu gdyńskiego wypłynął w dziewiczy rejs do Nowego Jorku pierwszy nowoczesny polski transatlantyk - -Piłsudski-.


1937
Przeładunki wynoszą 9000,6 tys. ton. Konferencje żeglugowe uznają Gdynię za port bazowy I kategorii.


27 lipca 1939
Nastąpiło ostatnie przed wybuchem wojny podniesienie bandery na transatlantyku -Chrobry-.


1-19 września 1939
Obrona miasta i portu gdyńskiego przed wojskami niemieckimi.


1/2 września 1939
W celu zablokowania wejścia do portu w Gdyni polskie dowództwo zatapia -Robur- oraz grecki frachtowiec.


28 marca 1945
Wojska polskie i radzieckie wkraczają do Gdyni.


1 maja 1945
Rozpoczyna działalność Biuro Odbudowy Portu.


czerwiec 1945
Uruchomienie portu gdyńskiego, zniszczonego prawie całkowicie w wyniku działań wojennych.


16 lipca 1945
Do portu gdyńskiego wpłynął pierwszy od zakończenia wojny statek po węgiel--Suomen Neito-, parowiec Finska Angfartygs A/B.


21 września 1945
Wpłynięcie do portu gdyńskiego z Anglii ss -Kraków-, który jako pierwszy statek powrócił po wojnie do portu macierzystego.


22 maja 1947
Wyprowadzenie z portu gdyńskiego wraka pancernika -Schleswig-Holstein-.


1 stycznia 1950
Powołano Zarząd Portu Gdańsk-Gdynia.


28 grudnia 1950
Powstaje Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania -Polfracht-.


1 stycznia 1951
Powstają Polskie Linie Oceaniczne (PLO).


11 września 1951
Wydobycie wraka pancernika -Gneisenau- blokującego wejście do portu.


1954
Przekroczenie rekordowego przeładunku drobnicy (1 345 tys. ton z 1938 r.) i uzyskanie 1 407 tys. ton.


1 stycznia 1954
Utworzenie Zarządu Portu Gdynia.


1957
Utworzenie wyodrębnionych organizacyjnie baz przeładunkowo - składowych.


29 sierpnia 1959
Po raz pierwszy po wojnie odwiedził port gdyński statek pasażerski obcej bandery - norweski -Meteor- z anglosaskimi turystami.


27 czerwca 1961
Przekazanie do eksploatacji odremontowanego Basenu Żeglarskiego w porcie gdyńskim.


15 kwietnia 1963
Do Gdyni wpłynął statek -Manhattan-, pierwszy stutysięcznik w historii portu.


25 lutego 1964
Przeładunek 100-milionowej tony w porcie gdyńskim w okresie powojennym.


8 września 1964
Na znak przyjaźni z portem fińskim Kotka - przemianowanie Nabrzeża Pilotowego na Fińskie.


1968
Przekroczenie rekordowego przeładunku portu (9 174 tys. ton z 1938 r.) i uzyskanie obrotów 9 685 tys. ton.


24 września 1968
Oddano do eksploatacji pierwszy elewator pływający do przeładunku tlenku glinu.


30 czerwca 1972
Oddanie do eksploatacji Tymczasowej Bazy Kontenerowej przy Nabrzeżu Polskim.


30 czerwca 1973
Oddanie do eksploatacji Bazy Przeładunku Paliw Płynnych.


15 marca 1974
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów ustala lokalizację bazy kontenerowej w porcie Gdynia.


1 grudnia 1974
Do portu gdyńskiego wpływa największy w jego historii statek - -Kasprowy Wierch-, zbiornikowiec o nośności 137 160 t, należący do Polskiej Żeglugi Morskiej.


1976
Rozpoczęcie budowy terminalu kontenerowego w porcie gdyńskim.


29 października 1979
Obsługa pierwszego statku ro-ro -Baltic Eagle- na stanowisku promowym przy Nabrzeżu Helskim.


20 czerwca 1980
Oddanie do eksploatacji I etapu budowy Terminalu Kontenerowego przy Nabrzeżu Helskim i podjęcie przeładunku kontenerów w systemie lo-lo.


19 listopada 1991
Rozpoczęcie procesu prywatyzacji portu gdyńskiego, utworzenie Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A- spółki akcyjnej ze 100% udziałem Skarbu Państwa.


25 września 1996
Zakończenie procesu restrukturyzacji Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A. i powołanie nowej struktury gospodarczej Port Gdynia Holding S.A.


30 listopada 1999
Powołanie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.


31 maja 2000
Inkorporacja spółki Port Gdynia Holding S.A. przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.


15 stycznia 2005
Przeładowano historyczną 500-milionową tonę ładunku w powojennej historii Portu Gdynia.