Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

Dla Portu Gdynia wydarzeniem, które zainicjowało proces przemian było przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdynia w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Morski Port Handlowy Gdynia S.A. Aktu komercjalizacji dokonano 19.11.1991 r. na mocy Ustawy o Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych.

W 1996 roku utworzono nową strukturę - Port Gdynia Holding S.A.

Podejmując decyzję o restrukturyzacji Portu Gdynia założono, zgodnie z projektem Ustawy o portach i przystaniach morskich, iż w procesie zmian nastąpi oddzielenie funkcji eksploatacyjnych i pomocniczych od funkcji zarządzania poprzez wydzielenie spółek, które skoncentrowały się wyłącznie na działalności operacyjnej.

30.11.1999 na mocy Ustawy o portach i przystaniach morskich utworzono Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., którego głównym zadaniem jest zarządzanie infrastrukturą portową.W roku 2000 nastąpiła inkorporacja Portu Gdynia Holding S.A. do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

15 stycznia 2005 roku przeładowano w Gdyni 500-milionową tonę ładunku w powojennej historii portu. W 2005 roku zakończono budowę estakady i rampy do załadunku TIR-ów na górne pokłady promów. W 2006 roku nastąpiła inauguracja przeładunków burtowych w Gdynia Container Terminal.