Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

Wojna obeszła się z portem gdyńskim brutalnie. Do wypełnienia pierwszych obowiązków stworzono Morską Grupę Operacyjną, która miała zorganizować ochronę przedsiębiorstw i urzędów oraz powołać tymczasowe zarządy i kierownictwa władz gospodarczych. Aby port mógł normalnie funkcjonować należało go odblokować i rozminować. Do przywracania portu do życia powołano dwie instytucje: Główny Urząd Morski (GUM) oraz Biuro Odbudowy Portów (BOP).Najważniejsza w Gdyni była naprawa torów kolejowych do basenu węglowego - miało to umożliwić eksport polskiego węgla drogą morską. Już 18 lipca 1945 roku z Gdyni wyszedł pierwszy statek załadowany węglem - "Suomen Neito", a 29 września tego samego roku do macierzystego portu powróciła jednostka "Kraków". Do końca roku gdyński port odwiedziło jeszcze 516 jednostek, a obroty towarowe osiągnęły 563 tys. ton. Odbudowę nabrzeży i falochronów zlecono przedwojennym wykonawcom gdyńskiego portu - duńskiej firmie"Hojgaardi Schultz".

W 1947 r. z gdyńskiego portu wydobyto wrak pancernika "Schleswig-Holstein". Rozminowaniem i oczyszczaniem portu z wraków zajmowały się ekipy Bałtyckiej Floty Radzieckiej.

"Mały plan odbudowy" zakończony z dwuletnim opóźnieniem zakładał odtworzenie 370 metrów falochronu i 6000 metrów nabrzeży. Do eksploatacji oddano wkrótce niemal wszystkie baseny, 4 tys. m nabrzeży, 19 magazynów, 19 budynków gospodarczych, Elewator Zbożowy, Łuszczarnię Ryżu, Olejarnię, Chłodnię, 100 tys. m3 zbiorników na paliwa. Zakupiono pierwsze holowniki i inne jednostki pływające. Do końca 1949 r. oddano do użytku 96% falochronów, większość nabrzeży, place Port Gdynia - okres powojenny6Nabrzeże Angielskie składowe magazyny oraz urządzenia przeładunkowe. Dopiero w 1951 r. uporano się z największym wrakiem blokującym wejście do portu - pancernikiem "Gneisenau".

Przebudowa i odbudowa nabrzeży oraz falochronów odbywała się w kolejnych latach w ramach tzw. trzy- i pięciolatek. Kompleksowo przebudowano m.in. Nabrzeże Rumuńskie. Jednak dopiero przekazanie do eksploatacji Nabrzeża Beniowskiego w 1964 r. uznawane jest za zakończenie usuwania wojennych zniszczeń w Porcie Gdynia. Rozbudowa i rozwój portu. Odbudowie Portu Gdynia od samego początku towarzyszyła jego rozbudowa i unowocześnianie technologii przeładunkowych. Nastąpiła reaktywacja szeregu firmmaklerskich,spedycyjnych, przeładunkowych, shipchandlerskich czy rzeczoznawstwa i kontroli ładunków. W 1950 r. obsługę spedycyjną przejął C.Hartwig, z kolei zaopatrywaniem statków zajęła się Baltona. Zlikwidowano prywatne firmy, a w ich miejsce utworzono Morską Agencję Gdynia. Natomiast frachtowanie przejął całkowicie "Polfracht". Gdyni wyznaczono rolę portu drobnicowego. Mimo że w latach 50. Gdynia była najnowocześniejszym, najgłębszym i najlepiej zagospodarowanym polskim portem, to nie wykorzystywała w pełni swoich możliwości, zwłaszcza do obsługi wielkich zbiornikowców i masowców. W latach 60. gdyński port stał się głównym miejscem przeładunku importowanego zboża.Dopiero w 1965 r. gdyński port osiągnął poziom wielkości przeładunków sprzed wojny. Lata 60. to dalsze prace pogłębiarskie w porcie zgodne z hasłem prof. Witolda Andruszkiewicza "Gdynia dla dużych statków". Potwierdzeniem tego hasła było wpłynięcie do Gdyni statku "Manhattan"- pierwszego stutysięcznika w historii portu oraz zawinięcie największego w historii portu statku - zbiornikowca o nośności 137 tys. ton - "Kasprowy Wierch". Koniec lat 60. to przede wszystkim początek rozwiązywania kwestii obsługi ładunków w kontenerach. Pierwszym krokiem było otwarcie w 1972 tymczasowej bazy kontenerowej przy Nabrzeżu Polskim. Cztery lata później rozpoczęto budowę terminalu kontenerowego przy Nabrzeżu Helskim, którą zakończono w 1979 roku. Jako pierwszy zawinął statek ro-ro "Baltic Eagle".