Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa portów morskich oraz portowych terminali staje się w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw terminali zlokalizowanych w portach.

Działania na rzecz bezpieczeństwa portów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.  

Dużym wyzwaniem dla gdyńskiego portu było – wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej– uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa, tak aby Port Gdynia wypełniał wszystkie europejskie certyfikaty – stwierdza Józef Zawadzki,  dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Teraz jest czas na kolejne jakże konkretne zmiany, które przyczynią się do uzyskania przez Port Gdynia miana najbardziej bezpiecznego portu w regionu Morza Bałtyckiego. Obecny Zarząd Portu bardzo poważnie traktuje problem bezpieczeństwa portu, dlatego też stawiamy na innowacyjność i nowoczesne technologie. Po prostu Port Gdynia ma być bezpiecznym portem na miarę XXI wieku a ta informacja jest o kapitalnym znaczeniu a zarazem priorytetowa dla armatorów i firm funkcjonujących na arenie międzynarodowej w obszarze gospodarki morskiej. Światowy i europejski biznes zawsze kieruje swoje działania i inwestycje tam gdzie jest bezpiecznie.

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Józef Zawadzki stwierdza, że podstawowymi faktorami, którymi należy się kierować przy budowaniu bezpieczeństwa każdego portu są zagrożenia oraz rodzaj aktywności i wielkość obszaru na którym prowadzona jest działalność komercyjna. Podstawowymi zmianami jakie zaszły w Strukturach Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dotyczą regulacji prawnych, strukturalnych i organizacyjnych. Po wnikliwej analizie zasobów i możliwości Portu Gdynia, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Portu przygotował pięć projektów dotyczących bezpieczeństwa w porcie oraz przedstawił Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A., który je zatwierdził.

Pierwszym  i zarazem  najbardziej prestiżowym projektem jestSEZAM.

Pod tą nazwą kryje się zadanie zbudowania Zintegrowanego Stanowiska Bezpieczeństwa Portu  Gdynia– finał przewidziany jest na czerwiec 2020 roku. Nowy projekt ma integrować wszystkie służby działających na terenie portu a dotyczy służb, począwszy od Portowej Straży Pożarnej, a skończywszy na uzbrojonym oddziale interwencyjnym. Do dyspozycji będą dwa najnowocześniejsze drony pionowego startu, które będą gotowe do użycia w sytuacjach kryzysowych do ratowania życia ludzkiego i obiektów portowych przez 24 godziny na dobę. W Zintegrowanym Stanowisku Bezpieczeństwa Portu Gdynia znajdą się także wszystkie służby dyspozytorskie – morskie, kolejowe i samochodowe. Znajdzie się tutaj również miejsce na portowy monitoring oraz Stanowisko Działań Kryzysowych gdzie będzie zorganizowane miejsce pracy dla Sztabu Kryzysowego gdyby w porcie doszło do działań niepożądanych. Zintegrowane Stanowisko Bezpieczeństwa Portu Gdynia będzie zlokalizowane w jednym z budynków znajdujących się na obszarze portu.

Drugi projektSTRAŻAK przedstawia  rozwój Portowej Straży Pożarnej w latach 2018-30, która od dawna spełnia europejskie standardy, jednakże zostanie doposażona zarówno w sprzęt tzw. podstawowy jak i oparty o najnowocześniejsze technologie. W zależności od rozwoju terytorialnego portu oraz świadczonych usług, planowana jest zmiana struktury, zakup nowych pojazdów dedykowanych bezpośrednio zagrożeniom w porcie. Zwiększy się także liczba osób pracujących w Portowej Straży Pożarnej nie tylko ze względu na rozwój terytorialny portu ale nowe wynikające z tego tytułu zadania.

Trzeci projekt ANTYDRON znajduje się na pierwszy etapie realizacji i wychodzi naprzeciw najnowszym zagrożeniom XXI wieku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-21. Jest to najnowsze zagadnienie, które nie jest jeszcze dostrzegane przez inne porty. Portu Gdynia jako pierwszy podjął się tak ważkiego z punktu bezpieczeństwa tematu. Realizacja projektu „ANTYDRON” wymagać będzie wyposażenia w odpowiedni sprzęt techniczny, który może zidentyfikować obiekt latający w zasięgu do kilku kilometrów i skutecznie zakłócić pracę w zasięgu kilkuset metrów oraz „zmusić go do lądowania”. Celem podstawowym tego projektu jest przede wszystkim uniemożliwienie wlotu bez zezwolenia dronów w przestrzeń powietrzną naszego portu (uniemożliwić penetrację) oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, obiektom i instalacjom portowym, oraz statkom tak w sytuacji upadku drona na skutek awarii lub w przypadku działania celowego ze strony osób trzecich.

Pomimo, że projekt „ANTYDRON” jest w początkowej fazie realizacji to jednak Kierownictwo Bezpieczeństwa Portu Gdynia, rozumiejąc realne zagrożenie bezpieczeństwa ze strony dronów podjęło zdecydowane kroki w kierunku uregulowania ruchu powietrznego nad terenami portowymi. Wykonane zostaly plansze informujące o zakazie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi nad terenami zastrzeżonymi ZMPG S.A., bez zgody Struktur Bezpieczeństwa Portu, które są rozmieszczone w newralgicznych punktach obszaru Portu Gdynia. W związku z tym jednocześnie zostały wprowadzone procedury pozyskania zgody na lot dronami. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako pierwszy polski port wprowadził aplikację DroneRadar. Jest to aplikacja ściśle kooperująca z wojskowymi wieżami kontroli lotów oraz Państwową Agencja Żeglugi Powietrznej. W aplikacji Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. podzielił administrowane obszary na te gdzie loty dronów będą odbywać się za zgodą Kierownictwa Bezpieczeństwa oraz te gdzie loty dronami będą bezwzględnie zakazane. Dzięki aplikacji Port Gdynia otrzymał również narzędzie do monitorowania operatorów dronów, którzy są użytkownikami aplikacji, a będą odbywać loty w przestrzeni powietrznej nad terenami znajdującymi się w granicach Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A.

Czwarty modułowy projekt toNOWE OCZY PORTU jest już zrealizowany jego pierwszy etap a finał tego stadium nastąpił 30.09.2019 r. Natomiast kolejne etapy będą realizowane w zależności od rozwoju terytorialnego portu. Na poszczególnych portowych terminalach wprowadzono nowe kamery monitorujące teren. Projekt objął znaczne zwiększenie ich liczby – od 34 kamer do 123 i tak usytuowanych aby wykluczyć pola dysfunkcyjne, czyli newralgiczne obszary portu, które były dotychczas poza zasięgiem widzialności służb portowych. Projekt ma charakter otwarty i będzie rozwijany w zależności od rozwoju terytorialnego portu. Kamery zostaną w przyszłości rozmieszczone na takich obszarach jak Dolina Logistyczna, tereny zakupione od gdyńskiego Vistalu czy od stoczni „Nauta” , oraz na mającym powstać w niedalekiej przyszłości Porcie Zewnętrznym. Zwiększenie liczby kamer to także znaczny skok jakościowy – nowe kamery w znaczący sposób zwiększają rozdzielczość nagrywanego obrazu w tym umożliwiają nadzór monitoringu nocą. 

Piąty z projektów „BEZPIECZNY KLUCZ jest już obecnie wdrożony w życie a dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. „BEZPIECZNY KLUCZ” to system automatycznej identyfikacji kluczy, który udostępnia je tylko upoważnionych osobom i został zintegrowany z systemem przepustowym - gdzie prowadzony jest zapis oraz analiza zgromadzonych danych na temat dostępu do pomieszczeń biurowych oraz pobierania kluczy. System całkowicie uniemożliwia dorabianie kluczy przez osoby niepożądane. Co jest bardzo ważne -  w punkcie pobieranie kluczy non stop operują wysokiej jakości kamery, które identyfikują osobę z dokumentem tożsamości aby osoby postronne nie mogły pobrać klucza do pomieszczeń służbowych do których nie są upoważnione. Przygotowany jest także specjalny depozyt np. na kamery czy telefony komórkowe dla gości przybywających do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. .

Dzięki decyzjom Zarządu ZMPG S.A i zaangażowaniu struktur bezpieczeństwa we wszystkich pięciu projektach wprowadza się najnowocześniejszą technologię XXI wieku co w sposób istotny zapewnia bezpieczeństwo na obszarach i obiektach portu - konkluduje Józef Zawadzki,  dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

 

 

 


 


 

 

CE logo