Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W dniu 26 maja br. podczas XVII Konferencji pt. „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”, której Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. był współorganizatorem, Dyrektor ds. Infrastruktury Leszek Jurczyk zaprezentował podstawowe aspekty realizacji projektu B+R pn. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”

Projekt został sfinansowany w znacznej części przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

 

Powyższy projekt był realizowany w latach 2015-2017 przez Konsorcjum w składzie:

- Apator Control Sp. z o.o.  Toruń – Lider Konsorcjum
- Instytut Elektrotechniki Warszawa
- Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
- Akademia Morska w Gdyni
- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

 

W ramach współpracy tych 5 podmiotów powstał model w skali 1:1 urządzeń przetwarzających energię elektryczną z lądu dla zasilania statków podczas postoju przy nabrzeżu portowym. Główną zaletą takiego systemu jest ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz tlenków siarki i azotu,
a także ograniczenia wibracji i hałasu.  Zastosowano rozwiązania konstrukcyjne całkowicie oparte na myśli technicznej polskich naukowców i inżynierów. Urządzenia i podzespoły wykonano w Spółce Apator Control w Toruniu, w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, a także w zakładach krajowych podwykonawców.

Obecnie w fazie końcowej są próby i badania zespołu kontenerowego w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, natomiast zestaw mobilny przeszedł pomyślne próby na Nabrzeżu Francuskim w Porcie Gdynia. 

Po zakończeniu prac B+R (badawczo - rozwojowych), lider Konsorcjum będzie prowadził dalsze prace umożliwiające późniejsze wdrożenie systemu do eksploatacji.

materiały do pobrania
Prezentacja ZMPG-a S.A. przedstawiona podczas XVII Konferencji pt. „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”