Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nawet 4,4 mld złotych mogą wynieść przychody Skarbu Państwa z opłat celno-skarbowych z 2 mln TEU w Porcie Zewnętrznym w Gdyni. Rozpoczęło się opracowywanie dokumentacji środowiskowej dla tej inwestycji. Umowę podpisano z Uniwersytetem Gdańskim 31 lipca br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

– To jest pierwsza umowa z serii umów, w tej chwili mówimy o umowie, która będzie określała warunki środowiskowe przyszłego Portu Zewnętrznego. Przyszłość Gdyni to jest terminal kontenerowy głębokowodny, z  możliwością obsługiwania wszystkich największych statków, które tutaj są w stanie dotrzeć. Zakładając, że w terminalu będzie pracować około 700-800 osób, to wygeneruje w całym obszarze kraju co najmniej kilkanaście tysięcy miejsc pracy – mówi Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.


Badania przyrodnicze będą prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego przez najbliższe 12 miesięcy. Mają odpowiedzieć na pytanie o wpływ budowy Portu Zewnętrznego na obszary sieci Natura 2000. Zakres analiz obejmie inwentaryzację awifauny (ptaków) przebywającej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka, ichtiofauny (ryby) oraz organizmów bentosowych żyjących na dnie akwenu przeznaczonego pod tę inwestycję. 

– Jesteśmy zadowoleni, że możemy wspomagać działania inwestycyjne w Trójmieście, przede wszystkim w porcie gdyńskim. Z drugiej strony jest to prestiż, a po trzecie chcemy udowodnić całemu światu gospodarki i przedsiębiorców, że naukowcy mogą się przydać przy tak ważnym projekcie, jakim jest inwestycja wieloletnia, wysokobudżetowa. Będą to opracowania dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony środowiska, tak aby były zachowane dyrektywy unijne w tym zakresie i później nie było procesów, które zatrzymają taką inwestycję – tłumaczy prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.


– Takie badanie wykonane zwłaszcza przez taką instytucję, jaką jest Uniwersytet Gdański – jest to naprawdę znakomity wykonawca – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.Port Zewnętrzny ma mieć długość ponad 1,5 km w głąb morza, z nabrzeżem o długości 1,5 km, przy którym jednocześnie będą mogły cumować trzy statki o długości nawet 490 m. Będzie stanowił przedłużenie Nabrzeża Śląskiego. Na końcu Portu Zewnętrznego planowany jest terminal LNG z elektrownią gazową, który m.in. ma umożliwiać bunkrowanie statków. Projekt zakłada także budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych jednostek. Port Gdynia