Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

10 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie przebudowy Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia”.

Jest to jeden z trzech przetargów prowadzonych równolegle przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dotyczących także Nabrzeży: Norweskiego i Słowackiego.