Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 118/VII/2020 z dnia 05.05.2020

Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 118/VII/2020 z dnia 05.05.2020
Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
Pozostałe cenniki:
Usługi holownicze i cumownicze WUŻ
Usługi pilotowe

Usługi straży pożarnej

Usługi straży pożarnej - Cennik za usługi Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki ZMPG S.A. Nr 054/VIII/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

Dostawy mediów
(zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, taryfa dla ciepła, cennik i taryfa dla energii elektrycznej)