Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 118/VII/2020 z dnia 05.05.2020

Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 168/II/2004 z dnia 18.08.2004
Zmiany do Taryfy zatwierdzone Uchwałą Zarządu spółki nr 082/III/2005
Zmiany do Taryfy zatwierdzone Uchwałą Zarządu spółki nr 036/III/2007
Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 118/VII/2020 z dnia 05.05.2020
Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
Pozostałe cenniki:
Usługi holownicze i cumownicze WUŻ
Usługi pilotowe
Usługi straży pożarnej
Dostawy mediów
(zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, taryfa dla ciepła, cennik i taryfa dla energii elektrycznej)

 

 

 

Nike Shoes