Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Efektem projektu są m. in. następujące elementy infrastruktury portowej o następujących parametrach:

 • Budynek Terminalu cztero-kondygnacyjny, o pow. zabudowy 2.063 m2, pow. użytkowej 5.472 m2 i kubaturze 30 285 m3, z możliwością nadbudowy o jedną lub dwie kondygnacje, połączony z galerią pasażerską do wejścia na prom.
 • Budynek magazynowy, mający również funkcję administracyjną oraz składu celnego, o powierzchni zabudowy ok. 1 054 m2, pow. użytkowej 884 m2 i kubaturze ok. 7 480m3
 • Galeria Pasażerska do wejścia na prom o dł. ok. 166 m.
 • Estakada Najazdowa - dojazd na rampę górną. Długość całkowita obiektu wraz z murami oporowymi wynosi ok. 270 m
 • Plac przed Check-In dla samochodów osobowych: 1 075 lm - 215 aut - 4 792 m2
 • Plac przed Check-In dla samochodów ciężarowych: 1 875 lm - 110 aut - 12 060 m2
 • Plac Główny dla samochodów: 4 587 lm - 38 527m2

samochody ciężarowe 3 987 lm - 234 auta

samochody osobowe 600 lm - 120 aut

 • Plac General Cargo / Intermodal do obsługi naczep intermodalnych typu „unattended”

35 miejsc parkingowych – 6 218 m2, w tym 15 naczep chłodniczych wymagających ciągłej dostawy energii elektrycznej w trakcie postoju. Dodatkowo w okresie wzmożonej obsługi naczep intermodalnych na placu głównym zaplanowano dodatkowe miejsca parkingowe dla tego typu pojazdów w ilości 149 miejsc parkingowych.

 • Parking nr 1 (przed Terminalem) - 114 miejsc parkingowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych - 2 618 m2
 • Parking nr 2 (parking przy Kapitanacie) - 90 miejsc parkingowych w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 450 m2
 • parking Kiss&Ride (ok. 10 stanowisk)
 • postój taksówek (ok. 10 stanowisk)
 • przystanki dla autobusów dowożących pasażerów na prom / odbierających pasażerów z promu (ok. 5 stanowisk)
 • PRZEBUDOWA NABRZEŻA POLSKIEGO na dł. 389,8 m I NABRZEŻA FIŃSKIEGO na dł. 207,7 m
 • PRZEBUDOWA TORÓW I ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH - połączenie II strefy Nabrzeża Polskiego i Fińskiego z I strefą Nabrzeża Francuskiego na długości ok. 605 m. 
 • Budowa dodatkowego pasa ruchu w lewo oraz wydłużenie istniejącego pasa ruchu w lewo na zachodnim wlocie ul. Wiśniewskiego na Węzeł Ofiar Grudnia ’70; łącznie ok. 187 m;
 • Budowa dodatkowego pasa ruchu w prawo; ok 35 m na północnym wlocie al. Solidarności na Węzeł Ofiar Grudnia ’70;
 • Budowa fragmentów ścieżki rowerowej (155 m) oraz wyznaczenie trasy rowerowej po istniejącej infrastrukturze (1 645 m), łącznie ok. 1 800 m.