Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

  • przebudowa istniejącego terminalu kolejowego w rejonie Nabrzeża Helskiego I portu gdyńskiego, w celu zwiększenia długości użytkowej torów do minimum 650m,
  • przebudowa toru podsuwnicowego do długości co najmniej 660m,
  • przebudowa układu drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej, w rejonie terminalu kolejowego,
  • przebudowa istniejącego układu kolejowo-drogowego przed magazynem nr 25.