Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje uporządkowanie układu torowego i zwiększenie możliwości przeładunkowych w zakresie wielkości przeładowanych jednostek skonteneryzowanych.